بایگانی: گیاهان دارویی - صفحه 2 از 2 - سلامت پیمای آپادانا | گردشگری سلامت
2018-04-23
آگاو

آگاو

آگاو نامهای دیگر دارد از جمله صباره، كوواربوتی و الصبرالامريكی ميباشد. خواص آگاو: زخمهای دير علاج – ضرب ديدگی حيوان – ملين – ادرارآور – قاعده آور […]
2018-04-23
سداب

سداب

سداب نامهای ديگر آن از جمله پيم و سياب ميباشد. خواص سداب ضد كرم – معرق – دردهای اعصاب – رماتيسم – قاعده آور – تشنج – […]
2018-04-23
بنه

بنه

بنه داری نامهای ديگری از جمله چاتلانقوس، چاتلانقوش كابلی، چاتلانقوش كردی، حبةالخضرا، سقز تلخ، سقز ارمنی، شاقلانقوش، بِنِشت، چاتانقو، داربَن، سقز، قَسقان، سقوز، وَنوشك، گُلخَنك كَله و […]
2018-04-23
بادروج

بادروج

بادروج گياهی است كه به ريحان كوهی نيز معروف ميباشد و از تخم آن به عنوان تخم شربتی استفاده ميكنند نامهای ديگر آن: ريحان كوهی، تره خراسانی، […]
ارسال مدارک
فارسی